XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu

Uludag Üniversitesi, Bursa

 7-10 Eylül 2011

   KONUŞMACILAR

 

 

GENEL KONUŞMACI

 

Ali Nesin Model Teori Nedir?

 

 

ÇAĞRILI ANA KONUŞMACILAR

 

Selman Akbulut 4 Boyutta Uzay İnşaatı

Saadet Erbay Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler İçin Yalnız Dalga Çözümleri ve Kararlılık

 

 

DİZİ KONUŞMACI

 

Alp Eden Sonsuz Boyutlu Dinamik Sistemlerin Sonlu Boyutlu Davranışları

 

 

GENÇ ARAŞTIRMACILAR

 

Burcu Baran Serre'in Düzgünlük Sanısı

Atilla Yılmaz Rastgele Yürüyüşler İçin Büyük Sapmalar

 

ÇAĞRILI OTURUM KONUŞMACILARI

 

Zübeyir Çınkır Zhang'ın Metrik Çizge Sanıları ve Fonksiyon Cisimleri Üzerinde Efektif Bogomolov Sanısı

Özgür Kişisel Torik Geometri

Selda Küçükçifçi Çizge Parçalanmaları ve Tasarımlar

Sofia Ostrovska The q-Bernstein Polynomials: From Mere Analogy to Further Elaboration

Arif Salimov Holomorf Hiperkompleks Manifoldların Diferensiyel Geometrisi Hakkında

Savaş Dayanık Google İlan Pozisyonları İçin En İyi Dinamik Fiyatlama Yöntemleri

Ayşe Berkman Model Teorinin Temel Kavramları

 

ÖZEL OTURUMLAR VE DÜZENLEYİCİLERİ

 

Cebirsel Geometri

Oturum Başkanı:

Kürşat Aker

Katılımcılar:

Mustafa Kalafat Geometrik İnvaryant Teorisi ve Einstein-Weyl Geometrilerine Uygulaması

Ayşe Altıntaş Holomorfik Tasvirlerin Sağ-Sol Denkliğine Göre Sonlu Belirlilikleri

Celal Cem Sarıoğlu Orbifold Riemann Yüzeylerinin Teichmüller Uzayları

 

 

Finans ve İstatistik Uygulamalarıyla Rassal Süreçler Analizi

Oturum Başkanı:

Savaş Dayanık

Katılımcılar:

Mine Çağlar Hisse Senetleri İçin Yeni Stokastik Süreçler

Semih Onur Sezer Kısmi Gözlemlenebilen Poisson Süreçleri İle Sonlu Zaman Aralığında Karar Zamanlaması

Ali Devin Sezer Geriye Doğru Stokastik Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

 

 

Model Teori

Oturum Başkanı:

Ayşe Berkman

Katılımcılar:

Tuna Altınel Modeller ve Gruplar

Cedric Milliet Groups With Few Orbits

Gönenç Onay Modeller Kuramında Minimallikler

Özcan Kasal Türev Uzayları

Anasayfa