XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu

Uludağ Universitesi, Bursa

7-10 Eylül 2011

Bilim Kurulu 

Prof. Dr. Alev Topuzoğlu (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Ülger (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Azer Khanmamedov (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Burak Erdoğan (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Prof. Dr. Cem Yalçın Yıldırım (Boğaziçi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ergün Yalçın (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil Mete Soner (ETH Zürich)

Prof. Dr. Muhammed Uludağ (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Naime Ekici (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Okay Çelebi (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz Yılmaz (İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Civan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

Anasayfa